Vanamokatu 8 C 16 Korkalovaara
4h+k+ph 94,5 m²
9.9.2019


Vaaranlaita 9 B 13 Ounasrinne
1h+kk+ph 35,00 m²
13.9.2019